PRODUCTS 產品資訊

膠管

膠管

檔案下載
KGN 點膠機專用膠管,厚實耐壓設計,具卓越的安全性。獨特的設計可提昇材料的流動性,適用於低~高黏度材料吐出且不會堵塞。
有一般型及UV材料專案型,及SUS316材質,耐腐蝕、適用於高溫、高壓環境。
 
(單位:mm)
    容量     型式
 S Type    SUV Type   SUVA Type   SUS Type   尺寸
3ml   PS03S(-M)   PS03SUV -- -- (L)75x(D)10.8
5ml PS05S(-M) PS05SUV PS05SUVA(-M) PS05SUS (L)77x(D)15.7
10ml PS10S(-M) PS10SUV   PS10SUVA(-M)   PS10SUS   (L)106x(D)18.1  
30ml PS30S(-M) PS30SUV PS30SUVA(-M) PS30SUS (L)130x(D)26.4
50ml PS50S(-M) PS50SUV PS50SUVA(-M) PS50SUS (L)162x(D)26.4