PRODUCTS 產品資訊

UM系列

UM系列

檔案下載
超小尺寸(超薄、超小)
可以設定1m的長距離
最適合小型機器內置

*放大器內置式,超薄厚度,僅為3.5mm
  體積極小 0.8cm3以下
  體積比約1/5(和本公司產品相比)
*低成本
*光源使用能確認投光點的紅色LED
*帶穩定顯示燈、動作顯示燈
*從小規模的FA到全體FA,使用範圍廣

  
機 種
  檢出方式  
 檢出距離  型號 SENS
 轉接VR 
 動作模式   輸出模式 
 NPN輸出   PNP輸出 
 穿透型 150mm UM-T15T --  -- 亮 ON   開路集電極輸出  
UM-T15DT UM-T15DTP 暗 ON
UM-T15TV --  裝備  亮 ON
 UM-T15DTV   UM-T15DTVP  暗 ON
500mm UM-T50T -- -- 亮 ON
UM-T15DT UM-T50DTP 暗 ON
UM-T15TV -- 裝備 亮 ON
UM-T15DTV UM-T50DTVP 暗 ON
UM-T50S UM-T50SP -- 亮 ON
UM-T50DS UM-T50DSP 暗 ON
UM-T50SV UM-T50SVP 裝備 亮 ON
UM-T50DSV UM-T50DSVP 暗 ON
1m UM-T100T UM-T100TP -- 亮 ON
UM-T100DT UM-T100DTP 暗 ON
UM-T100S -- -- 亮 ON
UM-T100DS -- 暗 ON
 擴散反射型  2-30mm UM-R3T UM-R3TP -- 亮 ON
UM-R3DT -- 暗 ON
UM-R3TV UM-R3TVP 裝備 亮 ON
UM-R3DTV -- 暗 ON
2-50mm UM-R5T -- -- 亮 ON
UM-R5DT -- 暗 ON
UM-R5TV UM-R5TVP 裝備 亮 ON
UM-R5DTV -- 暗 ON
限定反射型 5-30mm UM-Z3SV UM-Z3SVP 裝備 亮 ON
UM-Z3DSV -- 暗 ON
*PNP輸出規格的型號,型號末尾是"P",帶輸出變換組件